Portal Rasmi Kolej Profesional MARA Bandar Melaka Portal Rasmi Kolej Profesional MARA Bandar Melaka Portal Rasmi Kolej Profesional MARA Bandar Melaka Melahirkan generasi cemerlang, profesional serta berdaya keusahawanan untuk memenuhi keperluan negara.

Diploma In Islamic Banking and Finance (DBF)(Diploma Perbankan Islam)

Reference Number : MQA/FA1314
Certificate Number : 06422
Name of Qualification : Diploma in Islamic Banking and Finance
Date of Accreditation (dd/mm/yyyy) : Starting 09/08/2011
Compliance Audit :  
Name of Institution : Kolej Profesional MARA Bandar Melaka
Address : Jalan Hang Tuah
    75300 Melaka
    Malacca
Telephone Number : 06-281 2011
Fax Number : 06-281 2009
E-mail : -
Website : -
Type : Diploma
MQF Level : 4
NEC Field (National Education Code) : 343 (Finance, banking, insurance)
Mode of Study : Full Time
Duration of Study (years) :

Full Time

 Weeks/Semester Semesters Duration

Long

17 5 2 year/s 6 month/s

Short

9 2
Mode of Delivery : Conventional

SUMBER : https://www2.mqa.gov.my/

MQA DBF

 

Diploma Perbankan dan Kewangan Islam dirancang untuk memperkenalkan pelajar kepada sistem perbankan dan kewangan Islam yang kini merupakan antara segmen perkhidmatan kewangan global yang paling pesat berkembang. Program ini memberikan pengetahuan dan kemahiran dalam Fiqh Muamalat, Ekonomi dari Perspektif Islam, Takaful, Pengurusan Risiko dalam Perbankan Islam, Pelaburan Islam, Produk dan Perkhidmatan Perbankan Islam, Perakaunan institusi Kewangan Islam, Kewangan Perdagangan Islam, Pengurusan Kredit, Sistem Kewangan Islam, Tadbir Urus Korporat di Institusi Kewangan Islam.

Program ini juga memperlihatkan para pelajar dengan aspek operasi institusi perbankan Islam dan bagaimana ia dapat memenuhi syarat pembiayaan pelanggan dan juga pelaburan. Lebih-lebih lagi, konsep dan penggunaan produk Islam juga diliputi dengan secukupnya.

Di samping program ini, para pelajar juga diajar Matematik Perniagaan, Kewangan Perniagaan, Aplikasi Komputer, Prinsip Pemasaran, Statistik, Keusahawanan, Mikroekonomi, Makroekonomi, Projek Perniagaan dan Asas Perakaunan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecekapan mereka dalam komunikasi dan aspek lain dari kemahiran insaniah. Oleh kerana program ini menekankan pembelajaran yang dimulakan sendiri dan kecekapan langsung, graduan program ini akan bersedia untuk menghadapi cabaran dan pertandingan yang ada dalam dunia perbankan Islam.