Kolej Profesional MARA Bandar Melaka

Jalan Hang Tuah, Melaka

06 2812011/012

KOLEJ PROFESIONAL MARA BANDAR MELAKA

(Institusi Pendidikan MARA)

PIAGAM PELANGGAN

KOLEJ PROFESIONAL MARA BANDAR MELAKA
 • Proses pendaftaran pelajar baru disempurnakan dalam tempoh tidak melebihi 20 minit bagi setiap pelajar.
 • Setiap pelajar baru dibekalkan dengan satu (1) naskah buku panduan pelajar dan satu (1) naskah buku panduan pengajian program pada hari pendaftaran.
 • Dokumen pembayaran elaun sara hidup pelajar yang lengkap dihantar ke Bahagian Kewangan selewat-lewatnya 14 hari bekerja selepas hari pendaftaran.
 • Keputusan peperiksaan kanan boleh diakses secara atas talian satu (1) hari selepas Mesyuarat Senat Peringkat Bahagian Pendidikan Tinggi (BPT) MARA.
 • Semua bentuk tuntutan bayaran kepada staf dan pembekal akan dijelaskan dalam masa 14 hari bekerja selepas penerimaan dokumen yang lengkap.
 • Panggilan telefon dilayan dalam 3 deringan pertama.
 • Pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh tidak melebihi 10 minit.
 • Jadual waktu mengajar diedarkan kepada guru satu (1) minggu sebelum sesi pengajian bermula.
 • Jadual penyeliaan diedarkan kepada guru pada minggu pertama akademik setiap semester.
 • Segala maklumat yang diperlukan oleh Pemegang Taruh akan diberi maklum balas dalam masa tempoh seminggu daripada tarikh permintaan diterima.
 • Setiap aduan yang diterima akan diberi maklum balas dalam tempoh 10 hari bekerja.
Scroll to Top
anadolu yakasi escort